loader

PIU for virksomheder

Hvad er PIU? PIU står for Praktik i Udlandet og er en mulighed for alle 3D-college- og Webit-elever har. Som en del af hovedforløbet på uddannelsen, skal alle elever færdiggøre 60 ugers praktik hos relevante virksomheder. En andel, eller alle, af disse 60 ugers praktik kan tages i udlandet og skolen vil fremover satse mere på dette tilbud. Eleven kan tilknyttes en virksomhed under hele sin uddannelse (2,5 år), men kan også lave kortere aftaler med Danske og udenlandske firmaer. Forløbene kan skræddersyes efter virksomhedens behov, som eksemplet herunder illustrerer: Rasmus-Animation---Danish Hvorfor vælge PIU? PIU giver jer, som virksomhed, mulighed for at sende kvalificerede danske erhvervsstuderende til jeres udenlandske filialer og søsterorganisationer. Alternativt kan I også udsende nuværende elever til udlandet i kortere perioder. Resultatet er det samme: dygtige, modnede talenter der vil være jobsultne, efter endt uddannelse. PIU-ordninger tilbyder desuden danske arbejdsgivere en større fleksibilitet i elevens træning. Eksempelvis kan der være perioder uden megen relevant arbejde til eleven og et udenlandsophold ville være meget mere givtigt for begge parter, eller virksomheden har behov for personer der besidder bestemte kundskaber, som ikke findes på det danske marked; her kan en elev blive udstationeret ved en relevant samarbejdspartner og bringe den fornødne kundskab hjem til virksomheden. Der kan ligeledes være økonomiske hensyn, der gør PIU relevant i forhold til ovenstående eksempler (se mere under AUB).   Hvilke muligheder er der for PIU? Som virksomhed har I to muligheder for at benytte, og støtte, PIU for elever ved 3D-college; 1) at formidle kontakt mellem PIU-koordinator og udenlandsk afdeling, eller 2) udsende elever der allerede er i praktik i jeres virksomhed.   Ved kontaktformidling til en udenlandsk afdeling eller partner, indgår skolens PIU-koordinator i tæt samarbejde med både dansk og udenlandsk virksomhed for at afsøge og afklare den specifikke profil, der ønskes fra en kommende trainee. Derefter screener PIU-koordinatoren de mest kvalificerede elever til opgaven og praktikstedet modtager en håndfuld ansøgninger med portfolier fra disse. Hvis der er interesse for en eller flere af kandidaterne, opstilles ansættelsessamtaler. PIU koordinatoren agerer sparringspartner og vejleder for alle parter gennem hele forløbet, frem til praktikkens afslutning.   Processen kan opstilles på følgende måde: PIU-grafk.fw    

Som dansk virksomhed har I desuden mulighed for at sende egne elever til udlandet i kortere eller længere perioder af deres praktik hos jer. I dette scenarie er eleven stadig ansat hos jer under danske vilkår, og det primære ansvar for elevens læring, løn og sikkerhed ligger derfor hos den danske arbejdsgiver. Der er dog fordele at hente for virksomheder ved denne løsningsmodel:  

 • I opbygger stærke relationer til eleven gennem hele forløbet og sender et klart signal om engagement i deres udvikling
 • Eleven gennemgår et enormt spring i modenhed og professionalisme, som kan komme virksomheden til gavn, når eleven vender tilbage
 • Der kan være perioder, hvor det tjener både elev og virksomhed bedre, at eleven er i et andet læringsmiljø
 • Der er gode støttemuligheder gennem Arbejdernes Uddannelsesbidrag (AUB) for både elev og virksomhed, så det ikke er en stor udgift at have en elev udsendt. Læs mere her.

  AUB Arbejdernes Uddannelsesbidrag (AUB) tilbyder både støttemuligheder for elever, såvel som danske virksomheder der udsender trainees i udenlandspraktik.   For virksomheder der udsender elever, gælder:

 • Eleven skal have løn efter danske overenskomster, og den danske virksomhed skal derfor betale den eventuelle difference mellem udenlandsløn og dansk elevløn. Dette beløb kan dog refunderes gennem AUB (se virk.dk). Såfremt praktikpladsen i udlandet slet ikke udbetaler løn, fratrækkes dog 3500 kr fra refusionsbeløbet.
 • Virksomheden kan desuden søge refusion på rejseudgifter ved udrejse og flytteudgifter for eleven gennem AUB, ved forløb på over en måned.

  Hvis eleven er skoleudsendt, kan elever årligt modtage op til 32.000 kr sammenlagt til følgende gøremål:

 • Rejseomkostninger i forbindelse med ansættelsessamtaler i udlandet – op til 3 gange årligt
 • Rejseomkostninger i forbindelse med afholdelse af ferie og helligdage ved længere udsendelser
 • Rejseomkostninger i forbindelse med obligatorisk undervisning i Danmark
 • Op til 4000 kr i støtte til boligindskud i udlandet
 • Op til 2000 kr i støtte til depositum i udlandet
 • 50% af huslejen i udlandet (dog maks 1800 kr/mrd)
 • Løngodtgørelse under dansk skoleophold

  Hvem anbefaler vi til PIU? Vi anbefaler kun PIU forløb til bestemte elever og du kan som udgangspunkt derfor forvente elever, der udover faglige kompetencer, besidder følgende personlige kvalifikationer:

 • Forberedte på de praktiske udfordringer der ligger i udsendelse til et andet land
 • Ressourcestærke i forhold til at tage vare på sig selv, tage ansvar for daglige udfordringer og gå-på-mod i de nye omgivelser
 • Social villighed til at inddrage sig i sin nye praktikplads, engagere sig i sine kollegaer og lære kulturen og normen i værtslandet at kende.

PIU vejledning 11111120_10153465910204924_8032168119584530761_n Rasmus Lang Eriksen 3D-college og Webit Aarhus koordinator tlf (hverdage mellem 9 og 16): 29386244 Mail: rler@videndjurs.dk